Donateurs Actie 2018

Donateursactie 2018 ter gelegenheid van het 45 jaar bestaan van “Die Walddrum Musikanten”.

In april 1988 is door de vereniging, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan, een jubileumconcert georganiseerd. Dit eerste door onszelf georganiseerde openbare concert vond plaats in de zaal van het voormalige “Pas Buiten”. Om de publieke belangstelling voor onze muziek en onze vereniging te peilen werd toen een donateursactie gehouden waarvoor zich spontaan 88 aanwezigen aanmeldden. Sindsdien verzorgen wij jaarlijks een voor- en najaarsconcert en zijn wij, door de grote publieke belangstelling hiervoor, al jaren geleden uitgeweken naar Hotel en Partycentrum “De Druiventros” in Berkel Enschot.

Daar wij dit jaar op 10 april 45 jaar bestaan, en het donateurschap van onze vereniging dus 30 jaar bestaat, willen we als vereniging iets extra’s doen. Hierbij willen wij denken aan onze oudere, zieke en/of gehandicapte medemens welke om die reden niet in de gelegenheid is onze concerten te komen bezoeken.

Voor elke 10 nieuwe donateurs welke wij in 2018 mogen noteren in ons donateursbestand, verzorgen wij geheel kosteloos een optreden in een verzorgingstehuis, verpleeghuis, of inrichting voor gehandicapten naar uw keuze. Dus heeft u bij voorbeeld in uw familie-, vrienden- of kennissenkring iemand die door omstandigheden in een instelling verblijft, dan kunt u deze instelling als uw voorkeursinstelling aanmerken. Uit alle inzendingen zullen we dus voor elke 10 nieuwe donateurs één trekking doen.

Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Een donateurschap van onze vereniging kost slechts € 10,00 per kalenderjaar en geldt in dit geval dus tot 31 december 2018. Als donateur houden wij u met regelmaat op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze vereniging en ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor onze concerten. Meld u daarom aan als donateur van “Die Walddrum Musikanten”. Dit kunt u doen tijdens een van onze optredens. Uiteraard mogen ook de donateurs welke ons al jarenlang steunen een voorkeursinstelling opgeven.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, maar ook wanneer u zich aan wilt melden als Donateur van Die Walddrum Musikanten, kunt u ons ook bellen of mailen waarbij wij u ook een inschrijfformulier per mail of per post toe kunnen sturen.

Bij voorbaat dank daarvoor !!!