Historie

Net als bij vele blaasorkesten het geval is, vindt de kapel zijn oorsprong in het Carnavalsgebeuren. We schrijven dan het jaar 1973. Om ook buiten de specifieke Carnavalsevenementen iets te kunnen doen wordt tevens wat Egerländer en aanverwante muziek aangeschaft waarmee toen eigenlijk al de basis is gelegd voor de hedendaagse vereniging.

Na een aantal succesvolle jaren binnen het Tilburgse Carnavalsgebeuren wordt hier in 1979 definitief een punt achter gezet om verder door het leven te gaan als Egerländerkapel. 

De uniformering was hier reeds op aangepast als ook de ons eerder door het publiek toebedeelde naam “De Walddrums”.

Geleidelijk wordt hierna het instrumentarium aangepast aan de gekozen muziekrichting en in 1984 wordt de kapel uitgebreid met een zanggroepje en een geluidsinstallatie. 

Het ontwerp van de huidige uniformering stamt uit 1988. Uiteraard hebben we door de jaren wel het een en ander aan moeten passen door de letterlijke groei van diverse orkestleden.

Ter gelegenheid van het vijftien jarig bestaan in april 1988 wordt een donateuractie opgestart. Tot op de dag van vandaag heeft de kapel hierdoor een zeer gewaardeerde aanhang. Dat de liefde van twee kanten komt blijkt telkens uit de overweldigende belangstelling bij de donateurconcerten in het voor- en najaar. 

In 1998 verschijnt in het kader van het zilveren jubileum de eerste Cd. Die Walddrum Musikanten zijn graag geziene gasten bij steeds terugkerende evenementen zoals De Tilburgse Kermis, de viering van Koninginnedag of themaweken in winkelcentra en dergelijke. Maar ook in tehuizen en instellingen in Tilburg en omgeving kom je ze met regelmaat tegen. In april 2003 bestond de kapel 30 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd tijdens het feestprogramma, de tweede Cd gepresenteerd.

De kapel prijst zich gelukkig met een vaste kern van muzikanten waarvan een aantal al vanaf de beginjaren aan de vereniging verbonden is. Gezien het aantal jaren dat het orkest bestaat is hierbinnen, net als in heel Nederland, ook sprake van enige vergrijzing. Door de 24 uureconomie is het aantrekken van nieuwe/jonge muzikanten er zeker niet makkelijker op geworden. Maar bespeelt U een instrument en voelt U zich door deze site aangesproken, schroom dan niet en neem gerust eens vrijblijvend contact op met het secretariaat of één van onze leden. Wellicht kunnen we iets betekenen voor elkaar.

In 2008 hebben Die Walddrum Musikanten hun 35-jarig bestaan zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. Door de enorme belangstelling van de diverse media kan U dit eigenlijk niet ontgaan zijn. Dit was ook terug te zien in de belangstelling rondom het Jubileumconcert. Velen van U hebben we hier weer terug gezien. Voor de kapel een enorm mooi jaar welke er, mede door deze geweldige belangstelling, één is om nooit te vergeten.

Inmiddels hebben we ons 40-jarig jubileumjaar achter de rug. Wij denken dat we terug kunnen kijken op een heel mooi jaar met een geweldig jubileumconcert. De vele positieve reacties tijdens het concert, maar ook achteraf, bevestigen dit wel. De belangstelling was mede door het goede werk van de diverse media wederom enorm. 

Bestuur en Leden van, “Die Walddrum Musikanten”.